Contact +31 (0)88 50 62 840

Klachten

Helaas kan er ook bij ons wel eens iets mis gaan. Blijkt dat de rits kapot is? Is de online bestelling nog steeds niet aangekomen? Wat de klacht ook mag zijn, meld het. Neem hiervoor contact op met de afdeling customer care via webshop@nikkie.nl (webshop@nikandnik.nl, webshop@fifthhouse.nl, webshop@sustain.nl). Met vermelding van uw ordernummer en een foto van de klacht kunnen wij u snel van dienst zijn. Wij zullen de klacht beoordelen en proberen naar ieders tevredenheid op te lossen.

Klachten worden binnen enkele dagen na ontvangst beantwoord, mocht er meer tijd nodig zijn voor afhandeling dan laten we dat weten.

Er bestaat altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar NIKKIE bij is aangesloten.

Algemene voorwaarden

Artikel 16 - Klachtenregeling 

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
  5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.